Utredning

Svensk Ventilationsservice AB startade 1993 och är ett heltäckande företag inom ventilation med fokus på Service & Underhåll, OVK och Utredningar. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm och hela övriga länet från Nacka, Södertälje, Solna, Sundbyberg, Åkersberga till Sigtuna.

Inom området utredning har vi valt att beskriva ett antal tjänster som SVAB erbjuder våra kunder.

Kartering

Kartering innebär en kartläggning av en eller flera ventilationskanaler i en byggnad. Denna information är ofta viktig då ett ventilationssystem ska rengöras eller då någon typ av felsökning ska genomföras. Vanligtvis används rök för att kartlägga vilken pipa en viss ventilationskanal mynnar ut i. En person i lägenheten tänder rök i ett don och en annan person på taket dokumenterar i vilken pipa röken kommer. Resultatet av en fullständig kartering av ett ventilationssystem innebär att samband mellan varje ventil i respektive lägenhet och pipa i respektive skorsten fastställs och dokumenteras.

Filmning

Filmning används företrädelsevis för att felsöka och förstå hur en ventilationskanal är byggd eller varför den inte fungerar. SVAB har ett antal filmutrustningar för vertikalfilming och påskjutsfilmning. Vi har även en kamera med vridbart huvud för att kunna se runt hörn i exempelvis stigarbottnar. Ofta används filmningen för att förstå kanalsamband och felaktigheter i kanaler direkt på plats men vi har även möjlighet att spara filmer för senare bruk.

Injustering/Luftflödesmätning

Korrekta luftflöden är viktigt för att nå en balans mellan god inomhusmiljö och energieffektivitet. Luftflödesmätning är följaktligen en viktig del av den Obligatoriska Ventilationskontrollen, OVK. Luftflödesmätning är även en kraftfull metod vid felsökning och kartläggning av ett ventilationssystem.

Utredning & felsökning

Utredning och felsökning är två centrala delar av SVAB:s verksamhet. Företaget har erfarenhet och teoretisk kompetens som tillsammans innebär effektiv problemlösning för alla typer av ventilationssystem. Utöver fastighetsdokumentationen är filmning, kartering och luftmätning viktiga verktyg för att nå framgång.

Energioptimering

I ett existerande ventilationssystem finns det ofta en potential att göra större och mindre förändringar i underhåll och installationer för att uppnå en bättre energieffektivitet. Det handlar exempelvis om att:
• Optimera driftstider på aggregat.
• Injustering av luftflöden för att undvika överventilering.
• Säkerställa underhållet genom periodiska filterbyten och aggregatrengöring.
• Byta ut gamla motorer och fläktar mot nya och effektivare fläktar.
• Installera behovsstyrda ventilationslösningar där det är möjligt
• Byta till ventilationssystem med värmeåtervinning

Kontakta oss här!