SVENSK VENTILATIONSSERVICE

Specialister på ventilation för både nya och äldre byggnader

Vad kan vi hjälpa dig med?

Svensk Ventilationsservice – Ventilation i Stockholm

Vår vision är att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle genom att med kunskap och kompetens långsiktigt ta hand om, anpassa och utveckla befintliga fastigheter.

Syftet med vårt arbete är en bra inomhusmiljö så att:

  • De boende får bättre hälsa och ökad trivsel

  • De som använder lokaler blir effektivare och trivs bättre

  • Vi aktivt bidrar till omställningen av vårt samhälle

Vi strävar efter och trivs i långa relationer – för oss är det basen för vår effektivitet, kvalité och arbetsglädje. Dessutom ger långa relationer oss en starkare förmåga att tillsammans med våra kunder ta hand om och utveckla deras fastigheter och vårt gemensamma samhälle.

+30+ år

erfarenhet

Vad kan vi hjälpa dig med?

ventilationsservice stockholm - svensk ventilationsservice stockholm OVK & utredning ikon
ventilationsservice stockholm - svensk ventilationsservice stockholm Åtgärder & projekt ikon
ventilationsservice stockholm - svensk ventilationsservice stockholm Service & underhåll ikon

Bli en av oss!

Att arbeta på Svensk Ventilationsservice innebär en chans att växa inom teknik och bidra till viktiga miljöförbättringar.

Vi värderar innovation, samarbete, och tar stolthet i vårt arbete, vilket gör varje dag både lärorik och rolig.

+40+

medarbetare

Vi tar hand om och utvecklar befintliga fastigheter och så här går det till!

Vår ambition är att säkerställa en bra inomhusmiljö över tid. Vi är organiserade i tre olika delar där samverkan är nyckeln för att nå långsiktig effektivitet, stabilitet och trygghet.

Via OVK besiktningar kontrollerar och säkerställer vi systemets funktion regelbundet enligt myndighetskrav. Vid problem eller ombyggnation används kompetens inom OVK och utredningsavdelningen för utredning och projektering av lösningar.

Projektorganisationen är bemannad för att ta vid efter en OVK besiktning eller utredning där det har framkommit brister eller förslag på åtgärder.

Serviceverksamheten säkerställer kontinuerligt underhåll via filterbyten och funktionskontroller samt även akut felavhjälpning via reparationer eller fläktbyte.