Vår projektorganisation ansvarar för att utföra alla typer av åtgärdsprojekt såsom OVK åtgärder, kontorsanpassningar, aggregatbyten, rengöringsprojekt etcetera.

För det mest startar projekten som ett resultat av en OVK-besiktning eller en utredning där det har konstaterats ett behov av åtgärder.

Ett typiskt OVK åtgärdsprojekt är att återställa ett system där underhållet är eftersatt. Denna typ av projekt kan typiskt delas upp i tre olika delar:

  • Rengöring av kanaler och fläktar/aggregat.

  • Återställa felaktiga ombyggnationer, byta ut trasiga ventiler eller installera uteluftsventiler eller liknande åtgärder i respektive lägenhet/lokal

  • Injustering av luftflöden och OVK besiktning

Kontorsanpassning

En kontorsanpassning kan innefatta olika delar såsom:

  • Kanalmontage

  • Aggregatinstallation i förekommande fall

  • Injustering av luftflöden och OVK besiktning