OVK besiktning

OVK besiktning är ett lagkrav som i grund och botten är en försäkring om att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska och därmed säkerställer ett bra inomhusklimat för människa och byggnad.

Vi har kompetens och certifiering att besiktiga alla typer av byggnader:

  • Självdragssystem (S)

  • Mekaniska frånluftsystem (F eller FX)

  • Till- och frånluftssystem (FT eller FTX)

Projektering

Vid ändrad användning av en lokal eller fastighet specificerar vi en teknisk lösning baserat på den nya verksamheten och dess behov enligt gällande regler och myndighetskrav. Det finns normalt två nivåer:

Omprojektering

Omprojektering av luftflöden utförs när systemet i sig har kapacietet för aktuell verksamhet men att luftflöden behöver omfördelas i rum och utrymmen.

Ombyggnation

Projektering inför ombyggnation innebär specificering av enstaka fläktar men även innefatta kanalsystem, aggregat etcetera.

Utredning

För oss innebär utredning att man upplever någon typ av problem i en byggnad. Det kan exempelvis handla om doft, drag, temperatur, ljud eller energiförbrukning. Vi har olika sätt och metoder att angripa ett problem:

  • Luftflödesmätning

  • Loggning av parametrar över tid såsom temperatur, koldioxid och luftfuktighet

  • Filmning av kanaler

  • Systemanalys

  • Dragmätning

  • Energiförbrukning

En föreslagen åtgärd kan exempelvis innebära injustering av luftflöden, montage av ljuddämpare, utbyte av ventilationsaggregat, rengöring av kanalsystem eller värmeväxlare.

För mer komplexa utredningar utses en utredningsledare som är med från start till mål och ansvarar för kommunikation med kund samt att driva den tekniska utredningen själv eller tillsammans med övrig kompetens inom företaget.