Vi tar hand om och utvecklar befintliga fastigheter och så här går det till!

Vår ambition är att säkerställa en bra inomhusmiljö över tid. Vi är organiserade i tre olika delar där samverkan är nyckeln för att nå långsiktig effektivitet, stabilitet och trygghet.

Via OVK besiktningar kontrollerar och säkerställer vi systemets funktion regelbundet enligt myndighetskrav. Vid problem eller ombyggnation används kompetens inom OVK och utredningsavdelningen för utredning och projektering av lösningar.

Projektorganisationen är bemannad för att ta vid efter en OVK besiktning eller utredning där det har framkommit brister eller förslag på åtgärder.

Serviceverksamheten säkerställer kontinuerligt underhåll via filterbyten och funktionskontroller samt även akut felavhjälpning via reparationer eller fläktbyte.