Ett serviceavtal hos oss innebär trygghet och förutsägbarhet. Vi tror att långsiktiga relationer bidrar till effektivitet och snabb återkoppling där det finns en grundförståelse för fastigheten och dess tekniska system hos oss som servicepartner.

Enkelt uttryckt behöver vi inte börja från början för varje enskild fråga utan vi har en teknisk bas och förståelse att utgå ifrån vid varje enskilt ärende.

Serviceavtal

Ett serviceavtal kan inkludera olika servicepunkter och skräddarsys vid behov för respektive behov. Grundläggande moment är att säkerställa att systemkomponenter såsom fläktar och aggregat har avsedd funktion samt att byta filter.

  • Funktionskontroll

  • Filterbyte

  • Läcksökning för kylmaskiner

Fläkt och aggregatservice

I många fall kan fläktar och aggregat renoveras via exempelvis ett lagerbyte eller kondensatorbyte. I andra fall kan det vara försvarbart att byta fläkt till en moderna och energieffektiv fläkt.

  • Felsökning

  • Fläktbyte

  • Lagerbyte

  • Motorbyte

  • Aggregatbyte