Fastighetsägare och Fastighetsförvaltare
- Ventilation Stockholm

Har ni behov av tillfällig hjälp eller en långsiktig samarbetspartner inom ventilation? Kontakta oss! I huvudsak uppnår man bättre inomhusklimat samt i många fall bättre miljöprestanda (energieffektivisering). Vi tar ansvar för alla led från projektering till implementation och slutligen service och underhåll under lösningens livstid. Exempel på lösningar kan vara att konvertera ett självdragssystem till mekanisk frånluft.

I projekteringsfasen analyseras olika typer av energieffektiviseringsåtgärder. Idag finns det stora tekniska möjligheter att styra ventilationen baserat på CO2 halt, rörelsedetektor eller timers. Vilka kan innebära stora energibesparingar.

Kontakta oss via formuläret nedan eller 08-26 76 99

 

Vi erbjuder OVK, Besiktning & Åtgärder, Service & Underhåll samt Utredning för fastighetsägare och fastighetsförvaltare i Stockholm.