OVK Åtgärder Stockholm

Vi är en helhets-leverantör och stödjer våra kunder hela vägen till OVK-godkänd fastighet. Vi hjälper er med de åtgärder som behövs och stödjer er med kunskap och alternativ längs vägen. 

Inom området utredning har vi valt att beskriva ett antal tjänster som SVAB erbjuder våra kunder.

Kontakta oss: info@svenskventilationsservice.se eller 08-26 76 99

Vanliga anmärkningar i bostäder och lokaler är till exempel:

  • felaktigt ombyggda kök, badrum och kontor
  • ej tillräckligt antal ventiler för att förse bostaden eller lokalen med luft
  • kanaler blir även över tid smutsiga och murade kanaler blir igensatta med grus
  • felaktiga luftflöden som kräver ny injustering av luftflöden
  • ändrad verksamhet i lokaler men inte förändrad ventilation
  • etc. etc.