Service – Fläktar & Aggregat

Svensk Ventilationsservice AB startade 1993 och är ett heltäckande företag inom ventilation med fokus på Service & Underhåll, OVK och Utredningar. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm och hela övriga länet från Nacka, Södertälje, Solna, Sundbyberg, Åkersberga till Sigtuna.

Fläktar & Aggregat

Service av fläktar och motorer är en fundamental del för att nå hög driftsäkerhet i ett ventilationssystem. Istället för att byta lager, skivor och remmar i en akut situation bör naturligtvis kontroll av status ske vid exempelvis ett periodiskt filterbyte.

Vissa applikationer kräver tätare underhåll av skivor och remmar medans andra system fungerar med längre intervall. Detsamma gäller för lagerbyten på motorer och fläktar.

Filterbyte

Regelbundna filterbyten är en grundförutsättning för energieffektiva och ändamålsenliga ventilationssystem. Att genomföra filterbyte enligt en förutbestämd plan innebär att man som fastighetsägare kan minimera tryckfall och därmed energiförbrukning i det existerande ventilationssystemet. Det innebär även att man säkerställer de bästa förutsättningarna för att leverera rätt luftflöden i fastigheten.

Vid ett periodiskt filterbyte kontrolleras även status och funktion på ventilationsaggregatet såsom försmutsning av luftvärmare, tätningslister för filter och luckor. Detta innebär att brister effektivt fångas upp och åtgärdas för en långsiktigt trygg funktion för ventilationsssetemet.

Serviceavtal

Fördelen med att etablera ett serviceavtal är att inga serviceåtgärder riskerar att glömmas bort. SVAB tar ansvar för det periodiska underhållet efter att vi har upprättat en gemensam serviceplan. Detta innebär en genomgång av ventilationssystemet för att specificera vilka delar som bör ingå. Vidare ansvarar SVAB för planering och utförande enligt en överenskommen serviceplan. Serviceplanen kan exempelvis omfatta filterbyte och rem/skivbyte samt kontroll. Kontroll kan vidare innebära att exempelvis lager byts eller att ett aggregat rengörs.

Kontakta oss här!