Byggnad och typ av ventilationssystem

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
Intervall 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.
Intervall 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.
Intervall 6år

Förklaringar

S-ventilation Självdragsventilation
F-ventilation Mekaniskt frånluftsventilation
FT-ventilation Mekanisk från- och tilluft
FX-ventilation F-ventilation med återvinning
FTX-ventilation FT-ventilation med återvinning