Så funkar OVK besiktning

Normalt aviserar vi till alla boende ungefär en vecka innan besiktningen kommer att ske. Vi brukar erbjuda 2 möjligheter till tillgänglighet:

  1. Att den boende är hemma under aviserade tiden eller,
  2. Att lämna en kopia på sin lägenhetsnyckel till vår personal som sedan returnerar nyckeln efter avslutad besiktning.

Ibland används också ev. servicenycklar eller servicelägen i lägenheternas låscylindrar- ha gärna en dialog med oss om hur vi lättast får tillträde i just er fastighet. Under besiktningen kontrolleras kort sagt att fastighetens ventilationssystem är fungerande som det var tänkt när det byggdes så att ingen som vistas i fastigheten mår dåligt.