Fläktar & Aggregat

Service av fläktar och motorer är en fundamental del för att nå hög driftsäkerhet i ett ventilationssystem. Istället för att byta lager, skivor och remmar i en akut situation bör naturligtvis kontroll av status ske vid exempelvis ett periodiskt filterbyte.
Vissa applikationer kräver tätare underhåll av skivor och remmar medans andra system fungerar med längre intervall. Detsamma gäller för lagerbyten på motorer och fläktar.