Serviceavtal

Fördelen med att etablera ett serviceavtal är att inga serviceåtgärder riskerar att glömmas bort. SVAB tar ansvar för det periodiska underhållet efter att vi har upprättat en gemensam serviceplan. Detta innebär en genomgång av ventilationssystemet för att specificera vilka delar som bör ingå. Vidare ansvarar SVAB för planering och utförande enligt en överenskommen serviceplan. Serviceplanen kan exempelvis omfatta filterbyte och rem/skivbyte samt kontroll. Kontroll kan vidare innebära att exempelvis lager byts eller att ett aggregat rengörs.