Energioptimering

I ett existerande ventilationssystem finns det ofta en potential att göra större och mindre förändringar i underhåll och installationer för att uppnå en bättre energieffektivitet. Det handlar exempelvis om att:

• Optimera driftstider på aggregat.
• Injustering av luftflöden för att undvika överventilering.
• Säkerställa underhållet genom periodiska filterbyten och aggregatrengöring.
• Byta ut gamla motorer och fläktar mot nya och effektivare fläktar.
• Installera behovsstyrda ventilationslösningar där det är möjligt
• Byta till ventilationssystem med värmeåtervinning