Filmning

Filmning används företrädelsevis för att felsöka och förstå hur en ventilationskanal är byggd eller varför den inte fungerar. SVAB har ett antal filmutrustningar för vertikalfilming och påskjutsfilmning. Vi har även en kamera med vridbart huvud för att kunna se runt hörn i exempelvis stigarbottnar. Ofta används filmningen för att förstå kanalsamband och felaktigheter i kanaler direkt på plats men vi har även möjlighet att spara filmer för senare bruk.