Kartering

Kartering innebär en kartläggning av en eller flera ventilationskanaler i en byggnad. Denna information är ofta viktig då ett ventilationssystem ska rengöras eller då någon typ av felsökning ska genomföras. Vanligtvis används rök för att kartlägga vilken pipa en viss ventilationskanal mynnar ut i. En person i lägenheten tänder rök i ett don och en annan person på taket dokumenterar i vilken pipa röken kommer. Resultatet av en fullständig kartering av ett ventilationssystem innebär att samband mellan varje ventil i respektive lägenhet och pipa i respektive skorsten fastställs och dokumenteras.