Luftflödesmätning

Korrekta luftflöden är viktigt för att nå en balans mellan god inomhusmiljö och energieffektivitet. Luftflödesmätning är följaktligen en viktig del av den Obligatoriska Ventilationskontrollen, OVK. Luftflödesmätning är även en kraftfull metod vid felsökning och kartläggning av ett ventilationssystem.