Utredning & felsökning

Utredning och felsökning är två centrala delar av SVAB:s verksamhet. Företaget har erfarenhet och teoretisk kompetens som tillsammans innebär effektiv problemlösning för alla typer av ventilationssystem. Utöver fastighetsdokumentationen är filmning, kartering och luftmätning viktiga verktyg för att nå framgång.